Aktueller Relais Status HB9DR-2 St.Gallen-WEST

Diese Status-Seite wird automatisch jede Minute aktualisiert. Stand: 22.02.2019 - 08:00

Wires-X Verbindung: SWISS-CONNECT (28878)

Verbunden mit folgenden Repeatern/Nodes:
HB9DC-RPT (17598)
HB9DR-GATE (18878)
HB9DR2-RPT (18835)
HB9HAI-RPT (34074)
HB9LU-RPT (17119)
HB9OH-RPT1 (17779)
HB9RF-RPT (18754)
HB9W-RPT (34126)

Zuletzt gehoert auf 438.4875 MHz

2019/02/21 21:58:23 - HB3XPJ (FTM-400D) (Position) - 4.1 km
2019/02/17 21:07:26 - HB9KOM-EUJ (FTM-100D) (Position) - 16.9 km
2019/02/11 12:01:37 - HB9ASF (FT2D) (Position) - 4.6 km
2019/02/02 09:51:14 - HB9KOO (FT2D)
2019/01/08 13:34:21 - HB3XPJ (FT-70D)
2018/12/19 18:52:20 - HB9EVD (FTM-400D)
2018/12/14 15:59:38 - IU5KZG (FTM-100D)
2018/09/29 09:57:28 - HB9ZGZ

Zuletzt gehoert via Netzwerk

2019/02/21 22:53:00 - VU3XVT (FT1D)
2019/02/21 20:34:36 - HB3YPS (FTM-400D) (Position)
2019/02/21 18:02:54 - HB9THC (FT1D) (Position)
2019/02/21 16:37:54 - HB9DQJ /P (FT2D)
2019/02/21 11:49:08 - HB9DRX (FT2D) (Position)
2019/02/21 11:10:14 - JP3RPQ-FT2 (FT2D) (Position)
2019/02/21 11:09:59 - HB9DQJ (FTM-400D) (Position)
2019/02/21 10:03:49 - HB3YDT (FTM-400D) (Position)
2019/02/21 10:03:06 - HB9GIY (FT-991)
2019/02/21 09:07:20 - HB9PZM (FT-991) (Position)
2019/02/20 18:47:04 - HB9DRX (FTM-400D) (Position)
2019/02/20 17:54:55 - HB3YDT (FTM-400D) (Position)
2019/02/20 17:42:19 - HB9ZGZ (FT-70D)
2019/02/20 15:45:19 - HB3YZD (FT1D) (Position)
2019/02/20 06:55:57 - HB9GVR (FT1D)
2019/02/20 00:10:54 - HB9SJE (FTM-400D) (Position)
2019/02/20 00:10:44 - HB9RLO (FTM-100D) (Position)
2019/02/19 13:05:35 - HB3XRV (FT-991) (Position)
2019/02/19 10:42:16 - HB9PZM (FTM-400D) (Position)
2019/02/19 10:16:39 - HB9ANF (FTM-100D) (Position)
2019/02/19 07:25:53 - HB9GWS (FTM-400D) (Position)
2019/02/18 20:18:36 - HB9CQZ (FTM-400D) (Position)
2019/02/18 18:59:22 - HB9RLO (FT2D) (Position)
2019/02/18 16:12:46 - HB9BEN (FT1D) (Position)
2019/02/18 15:19:09 - HB9ANF/P (FT-70D)
2019/02/18 09:49:20 - HB9MYH (FT1D) (Position)
2019/02/17 14:38:57 - HB9ALH (FT1D) (Position)
2019/02/17 11:25:42 - HB9WOF-HOM (FTM-400D)
2019/02/17 10:16:30 - HB9ZGZ (FTM-7250)
2019/02/16 20:11:35 - HB9GWA (FT2D) (Position)